Uw nieuwbouw, renovatie, restauratie en herbestemming zijn bij InterBouwconsult in uitstekende handen. Als specialist in vraagstukken rondom huisvesting begeleiden wij uw projecten deskundig en slagvaardig. Onze kracht daarbij is het genereren van praktische oplossingen.


Door onze jarenlange ervaring met uiteenlopende huisvestingsvraagstukken kunnen wij ook úw complexe bouwproces succesvol managen vanaf het prille begin tot en met de ingebruikname en nazorg.

Het Vertrouwde Dorp

InterBouwconsult heeft samen met Het Vertrouwde Dorp en Ecological-Q een aanbieding gedaan voor de herontwikkeling van de voormalige Mozaïekschool aan de Putterhaag te Houten. 

Gezamenlijk is een uniek woon-zorg concept ontwikkeld voor een normaal vertrouwde woonomgeving en leven voor ouderen met dementie. Het betreffen 24 wooneenheden en een woning voor het zorgechtpaar die er bij gaat wonen.

De gemeente Houten is tevens een aanbod gedaan voor de realisatie van een Ontmoetingscentrum en de herhuisvesting van De KrachtFabriek op deze locatie.

Door de zeer gewenste samenwerking met de huidige “KrachtFabriek” en “Uitwerking” ten behoeve van het Ontmoetingscentrum, zie de website http://www.dekrachtfabriek.nu/ en http://uitwerking.info/, kunnen gezamenlijke initiatieven op een sociale en maatschappelijke wijze verwezenlijkt worden.

InterBouwconsult hoopt middels een positieve gunning in 2016 te kunnen starten met de ontwikkeling. Naast dit unieke concept zal middels deze ontwikkeling ook werk gecreëerd worden voor de lokale bevolking. 

Uitbreiding en verduurzaming Het Hooghuis locatie Heesch

Recent opgeleverd

Uitbreiding en verduurzaming Het Hooghuis locatie Heesch

De uitvoering van dit veelzijdige project vindt in going concern plaats. Dat wil zeggen dat de continuering van de bedrijfsvoering (het onderwijs) van de school tijdens de realisatie gewaarborgd blijft. Hiervoor is in overleg met de school een detailplanning ontwikkeld waarin per dag en per ruimte de werkzaamheden zijn ingepland.
Heesch

Vastgoed duurzaam herbestemmen

Duurzaam herbestemmen biedt uitdagende mogelijkheden voor onze bebouwde omgeving.

De huidige leegstand van gebouwen geeft aan dat we onze leefomgeving anders moeten inrichten. Duurzaam herbestemmen heeft een positief effect op de waarde van leegstaand vastgoed en zijn directe omgeving.

Onze specialisten adviseren en begeleiden vastgoed herbestemmingstrajecten vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers met de communicatie, het beleid, het initiëren en uitwerken van samenwerkingsvormen met andere partijen, het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en het uitwerken van risicoanalyses.

 Binnen dit proces vormen wij vanuit de nulmeting van het vastgoed Transformatie Modellen waarin alle facetten voor een duurzame herbestemming voor het betreffende gebouw worden uitgewerkt en beoordeeld.

 De uitwerking resulteert in creatieve oplossingen die gestoeld zijn op technisch en financieel realistische mogelijkheden.